Over ons

Opvoedinformatie Nederland werkt als een ‘kennismakelaar’ met wetenschappelijke deskundigen, praktijkprofessionals en ouders samen om tot betrouwbare opvoedinformatie te komen. Nederland kent een mooie kennisinfrastructuur als het gaat om opvoeden en gezondheid. Wij tappen deze kennis af om er toegankelijke informatie voor ouders van te maken, die iedereen op wat voor manier dan ook kan gebruiken. Online of in consulten.

Door grote onderzoeken, online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel krijgen we inzicht in hoe ouders informatie willen verkrijgen en, nog belangrijker, de opvoedvragen die onder ouders spelen. Op basis daarvan vragen wij de deskundigen om hun kennis daarover te delen. Deze werkwijze noemen we evidence-based practice. In de animatie hieronder leggen we dat in 1,5 minuut uit. Zie je de animatie niet? Kijk dan op YouTube.